Your Partner For All Kind Of Earthmoving Equipment And Containers
A member of

De rippertand is uiterst geschikt voor de wat zwaardere opbreekwerkzaamheden, voor puin, boomstronken.